Монтесори метода

Монтесори методът е научно разработен образователен подход, създаден от италианския лекар и педагог Мария Монтесори, на базата на наблюдения и експерименти. Съвременните проучвания в областта на невронауките потвърждават нейните открития. Той се използва в образователни институции по целия свят и е популярен заради своето научнообосновано и ефективно обучение. Счита се за една от най-иновативните и успешни образователни системи, които се фокусират върху цялостното развитие на детето.

Монтесори е метод на уважението на възрастния към детето, на зачитане на неговия свят и личност.

Метод, чрез който се опитваме да вникнем в детските нужди, да разберем същността им и да откликнем по правилния начин. Метод, възпитаващ грижа към другия, средата, природата, животните, както  и уважение в детето към възрастния и зачитане на неговите граници.

Метод на правилата и свободния избор на детето, поставен в граници от възрастен.

Свобода на избор, който детето има опита и капацитета да направи както и да изпита естествените последствия от него. А свободата на всеки свършва там, където започва свободата на другия. Метод, в който децата учат от средата, природата, възрастния и от другите деца, учат чрез преживяване и през всички сетива.
Монтесори методът е създаден, за да подкрепи децата, независимо в каква възраст се намират или какви са способностите им. Вдъхва кураж на малки и големи, че могат да се справят, могат да се предизвикат, могат да успеят. Учи всички ни на търпение, на вътрешна мотивация и свобода на избор. Учи ни на съпричастност, разбиране и 

Монтесори философията следва естественото развитие на детето, насърчавайки вроденото му любопитство.

 Ученето е приятно и вълнуващо, то е преживяване. Понякога индивидуално, понякога колективно, но винаги дълбоко и смислено. Този вид учене помага на децата да вдъхнат живот на собствените си идеи и да се превърнат в независими мислители. Идеите на големите хора могат да променят света, а светът след 20 години ще е този на днешните малки деца.

Какво е Монтесори?

Метод, насочен към детето

Стабилно стъпил върху проучванията за детското развитие и с напредването на технологиите и невронауките в последните години, ежедневно се потвърждава.

Метод на уважението

Уважение на възрастния към детето, на детето към възрастния, уважението един към друг, към класната стая , към природата и всички живи организми в нея.

Метод, в който децата възприемат света

през всичките си сетива, учат чрез преживяване, попивайки всеки детайл от заобикалящата ги среда.

Монтесори 0-3

Монтесори методът във възрастта от раждането то третата година е съсредоточен върху развитието на движение; език и самостоятелност за малкото дете. Учителите спокойно и методично подкрепят семейството и детето по време на неговата първа адаптация в новата социална среда. Подходът позволява индивидуална грижа за нуждите на всяко детенце, както и подкрепа в развитието им чрез благоприятното съотношение учител/дете в групата. Адаптацията е плавна и в присъствие на родител за определен период от време. Помагаме на детето постепенно да се чувства все по-комфортно в процеса на раздяла, за да достигне спокойствието, че всеки ден мама и тати се връщат за него, а то има доверие на нас.

В група Кактусчета има деца между една и приблизително три годишна възраст. Насърчаваме по естествен начин порива, смелостта и любознателността на по-малките деца, които в ранната си възраст наблюдават и трупат познание от по-големите си приятели. Обхващайки най-важните аспекти на ранното детско развитие, Монтесори средата е разделена на следните области:

Език – където преминаваме от конкретно към абстрактно; от общо към класифицирано и от дума към просто изречение. Методът за тази възраст включва разнообразие от реални предмети; езикови карти; реплики на по-мащабни предмети; книги и разбира се учителите като един от най-ценните носители на красив, смислен и чист език.

Практически живот, който е разделен на активности, насочени към грижата за себе си и средата. Тъй като реалността е единствената концепция, която детето до три годишна възраст познава, ние предоставяме богатство от реално базирани, практически дейности. Знаем, че детето в тази възраст изучава света чрез сетивата си и тези дейности предлагат богата палитра от сензорни възприятия. Чрез тях то може да координира своето тяло; да развива език; да принадлежи към група; да обслужва себе си; да развива търпение, следвайки процеса; да се свърза с други деца и възрастни; да трупа увереност и самостоятелност; да е инициативно и дръзко; да подготвя ръката си за писане чрез десетките фини манипулации, които извършва; да развива креативност и естетически вкус и най-вече –да разбере, че може със своя принос да повлияе на всичко около себе си. Фини двигателни умения, където има цветна ибогата палитра от образователни материали. Те стимулират целенасочено движение, в което детето тренира своя захват и движение на китката. Чрез тях малките хора се учат да забелязват прилики и разлики; да категоризират, а това помага в изграждането на цялостен ред (от физически до ментален). Началните умения на децата да класифицират подобрява тяхната памет и разбиране, че нещата могат да си принадлежат, както и да бъдат организирани в специални групи. Това подкрепя концентрацията, фината моторика и способността за разсъждения.

Музика и арт са области, заложени в методиката всекидневно. Децата се нуждаят от тях, за да изразяват себе си непринудено. Това е особено важно в период, в който детето не борави все още пълноценно с думи. Музиката винаги е обвързана с ритмика и такт, а това е последователност, която помага на все още неразвития мозък да работи по-синхронно, тъй като ангажира е двете полукълба. По време на музика някои от основните компоненти на човешкия ум като сетивно възприятие, включително движение; конгнитивни аспекти; език; планиране на движение; фина и груба моторика; координация на мускулите и удоволствие, са ангажирани.

Редът като един невидим инструмент се вплита и във времето под форма на рутина, която следваме ден след ден. Определено време за закуска; работа с материали и активности.

Преходът и адаптацията от класна стая Кактусчета в Слънчогледи са индивидуални за всяко дете и се случват около третата му година по преценка на екипа.

Монтесори 3-6

В периода между третата и шестата година на детето, Монтесориметодътсе фокусира върху индивидуалнотообучениеи подкрепа на децата в специално пространство, което наричаме подготвена среда*. Те е приветлива и подканваща всяко дете, като предразполага към свобода на движение и инициативност за нови знания и всекидневни начинания. Естетиката е неизменна част не само от начина, по който средата е обособена, но и се открива в добре обмислената подредба и избор на богатия набор от образователни материали. Техният смисъл е да отговорят на индивидуалните нужди, силни или предизвикателни страни и темпо на всяко дете. Тази хармония ежедневно помага на децата да учат структурирано, развивайки дълбока концентрация и още по-силна мотивация, чрез откритията, които правят. Всеки предмет в подготвената среда е съобразен сдетския ръст и капацитет на възможности, стимулирайки умерено усилие, но и успех.

Ученето се превръща в естествен процес, тъй като децата обичат това, което правят и го припознават за мотивиращо и повишаващо тяхната лична увереност. Материалите* са научно разработени и често представляват комплект от предмети, чрез който смислово се извършва точно определена дейност. Сътрудничеството и социалните умения се насърчават чрез групови дейности. 

Класната стая е от смесена възрастова група и създава предпоставки за различни естествени ситуации и възможност за изграждане на умения за разрешаване на конфликти. Това насърчавапо-малките деца да учат от по-големите, aтеот своя страна даразвиват увереност в собствените си знания и умения, самочувствие и дълбоко усещане на колективност.

Материалите в класната стая са организиранив следните области-практически живот, сетива, език, математика и околен свят/темиза света (природа, география, история, култура).

Материалите от Практически живот са вдъхновени от ежедневните дейности във всяко домакинство. След катомалкото дете вече може да контролира движенията си, започва инстинктивно да имитира близките хора от своята среда. Тези дейности наричаме дейности от практическия живот. Чрез тях се грижим за себе си; за другите и за средата около нас. По този начин детето осъзнава, че има способността да повлияе на заобикалящото го, внасяйки красота и подобрения. Това е нов вид връзка със семейството, с децата в класната стая или учителите.Активностите от практически живот стимулират детето да подобрява своят двигателен контрол; концентрация; самостоятелност и отговорност.

В сензорната област материалите са предназначени не само за усъвършенстване на сетивата на детето, но и да му помогнат в разбирането на различни абстрактни концепции. Работата с материалите от област Сензорика помага на детето да подреди и категоризира различни представи - форми, размери, цветове, аромати, вкусове и др. По този начин то разбира, изяснява, класифицира и подрежда света около себе си. Материалите в тази област подготвят ума на детето за по-късни математически концепции, развиват пространствени умения и обогатяват речниковия запас и концептуалното мислене. Целият метод на Мария Монтесори е базиран на дълбокото разбиране върху връзката между тези два елемента –разум (интелект) и тяло.

Езикова област Периодът до шестата година на детето се характеризира с невероятната способност на попиващия ум да усвоява и изразява език.Материалитев зона език се фокусират върху ранното ограмотяване на децатакато са разделени в три области – говорим език и обогатяване на речника, писане – подготовка на движенията на китката и захвата и последващо изписване на буквите и четене. Ролята на учителя като пример за граматично и смислово правилен изказe мотивираща и подкрепяща всяко дете. През тези ранни години детето има специфична чувствителност към развитието на език, майчин и чужд. Именно затова нашата програма е двуезична, а с децата целодневно работи нейтив спийкър на английски език. 

Математика - Мария Монтесори казва, че човешкият ум е математически ум –ежедневно мислим в математически понятия –„Би ли поставил вазата в ъгъла на масата?”;„Срежи листа по средата.“ - това е геометрия. „Донеси два молива.“;„Изяж половината супа...” много, малко, няколко... Математическите материали в Монтесори класната стая са така проектирани, че да онагледяват тази толкова абстрактна наука –например дробите са представени чрез кръгове разделени на различен брои парчета (като пица) и така децата виждат ½ 1/5 1/7 и могат да ги сравнят. Първо децата учат връзката между количество (бройката) и символ (цифрата) на числата до 10 с разнообразни материали. После учим десетичната система 1-10-100-1000, а после и операциите –събиране, изваждане, умножение , деление.

Културните предмети включват география, наука и история, целящи да разширят разбирането на детето за света.

Монтесори насърчава холистичен подход към образованието, подхранвайки физическото, социалното, емоционалното и когнитивното развитие на детето.

Водачите* и асистент учителите*, наблюдават напредъка, заложбитеи предизвикателствата на всяко детеи го подкрепятчрез индивидуално разработени планове за работа. Учебната програма е създадена, за да отговори на нуждите заразвитие на детето, като насърчава не само академичните познания, но също така емоционалното и социалноизрастване. Акцентът върху зачитането на естественото любопитство на детето отличава Монтесори подхода. Тясната връзка и доверие с всяко семейство, както и обратната връзка от екипа ни към тях, гарантира спокойствие и единна подкрепа за детето.

Ролята на учителя в Монтесори методае да подготви среда, която насърчава изследването и откривателството, като гарантира,че материалите са привлекателни и стимулиращи;достъпни и подходящи за етапа на развитие на всяко дете. Той съпровожда детето в нужната посока и му предоставя необходимите инструменти за достигане на информацията и познанието.

Монтесори образованието също така подчертава значението на природата и дейностите на открито. Играта и активностите на откритосе считатза неразделна част от учебния процес, като насърчаватфизическата активност, връзката с околната средаи грижата за нея, както и развитието на общи двигателни умения.Това включва градинарство; излети; грижа за птиците; проектиране и изработка на пособия от дърво. Дейности, които повишават нивото на лична отговорност и желанието за принос към околната среда на децата.

В метода Монтесори за възраст от 3 до 6 години учебната програма включва изкуство и музика за насърчаване на креативността и себеизразяването. Художествените дейности се фокусират върху процеса, а не върху крайния продукт, което позволява на децата да изследват различни материали и техники.

Митове за Монтесори метода

  • "Децата правят каквото си искат"

    Свободата е Монтесори класната стая не трябва да се бърка със свободията да не правиш нищо или да пречиш на другите. Децата са свободни да изберат с какво да работят от презентираните им вече материали; къде да седнат и колко да работят. Познавайки индивидуалните нужди и интереси на всяко дете, водачът разработва индивидуална програва, по която насочва детето.
  • "Методът на Монтесори е за деца със специални образователни потребности"

    Мария Монтесори започва кариерата си в подобна институция, където успява да постигне невиждани резултати и напредък с децата, но цялостният метод се разработва и базира върху работата й през целия живот, с хиляди деца на различна възраст, с различен социален статус, на различни езици, в различни държави и континенти.
  • "Мария Монтесори е изоставила детето си"

    В днешно време е трудно да си представим, че заради следване на морални норми на обществото, за да не изгуби труда на живота си и всички научни открия, се налага да се оттегли от родителските грижи за сина и за известен период от време, като поддържа връзка с него и успява да му предаде пламъка и знанията си.