Мисия и цели

Ние сме сплотена общност от еднакво-мислещи хора - екип и семейства, в която всички заедно полагаме усилия, учим, развиваме се, обогатяваме се в името на щастливото детство, ранното детско развитие и това децата да бъдат чути и разбрани, в една слънчева, уютна и непрекъснато подобрявана среда, в която правилата носят сигурност и спокойствие.
Извървяваме пътя заедно, за да изградим доверие помежду си, а по пътя неизбежно се привързваме  един към друг, заобичваме се, смеем се и се забавляваме и плачем заедно.

Ние в "Монтесори Хай" знаем, че всяко дете притежава своята суперсила, с която да промени света и затова сме се посветили на мисията да го научим: 

·      на любов и уважение към природата, заобикалящата го среда, другите и себе си
·      да е любознателно, креативно, да мисли последователно и да полага усилия
·      да е възпитан и добър човек, приемащ различните и отворен към света 
·      да вярва, че може!

  • Доверие

    За нас е приоритет да изградим връзка на доверие със семействата по начин, който им позволява свободно да споделят своите нужди и стремежи. Приемаме тях и децата с много разбиране, емпатия и професионализъм и ги подкрепяме и напътстваме.
  • Развитие

    Ранното детско развитие от раждането до около седем годишна възраст е в основата на нашата философия. Ние разглеждаме детското развитие като неделима съвкупност от физическо, когнитивно, емоционалното и социалното развитие на децата. Този период е изключително важен, защото през него децата формират основни умения и способности, които ще определят тяхното бъдещо развитие и успех.
  • Зелени и Иновативни

    Вярваме в ценности като независимост, доброжелателност, грижовност, любознателност, които със старание от страна на екипа ни, се превръщат от част от личността на децата. А те от своя страна имат възможност да предадат това послание у дома, на детската площадка и на всеки нов човек, до когото се докосват.