Как учим

Обучението и развитието на децата в Монтесори Хай е организирано в две възрастови групи. Едната е за деца на възраст от 1 до 3 години – нашите „Кактусчета“ , а в другата са „Слънчогледите“ – децата ни на възраст от 3 до 6 г.

0-3г. КАКТУСИ. Малки човеци със силна вяра, че могат да бъдат себе си всеки ден.

В първата възрастова група с децата работят AMI – водач и AMI асистенти, с международни дипломи, като всички те са и магистри по филология.  
Периодът от раждането до третата година не само бележи най-високи скокове в развитието на човека, но и се характеризира с несравнимата способност на мозъка да придобие, възприеме и произведе език. Учителите ни, виртуози в тази сфера, задоволяват жадния детски ум с красива, смислена, ясна и богата реч. По този начин те помагат на всяко дете да разшири своите граници и разбиране за света около себе си.

Малко по малко, ден след ден, децата обличат в думи своя вътрешен порив, споделяйки го с приятели и хората, на които имат доверие. Кой не помни първото гукане или първата думичка на детенцето си? Езикът е средство за свързване; за изразяване на личността; за отстояване, но и за приобщаване.

Това добро, грижовно и подкрепящо начало със своевременни отговори на детските нужди са необходими за здравословния им растеж. 

Обучението в класна стая „Кактуси“  е организирано в следните области: 
език; практически живот; разнообразие от материали за развитие на фина моторика, визуална дискриминация и себеизразяване; арт; музика и е преплетено с много движение, песни и игра. А като допълнителни предмети с външни преподаватели, децата се наслаждават на музика и йога веднъж седмично.
Във времето за свободна игра на зеления ни двор или залата за танци, децата общуват на английски език с нейтив спийкър. 

Резултатът, при правилните отговори и стимули, каквито нашите водачи и асистенти дават на малките „Кактусчета“, е уверени, самостоятелни, креативни и смели деца. 
До три годишна възраст помагаме на децата да основополагат, за да могат след това да усъвършенстват и надграждат по-сложни концепции и науки. Три годишен етап на велики постижения и скокове бележи тази специфична отвореност на мозъка. Отвореност за възприемане, дързост за опит след опит.  Представете си мрежа от 86 милиарда невронни клетки, толкова, колкото са звездите в галактиката. Това е необхватният потенциал на малките деца за развитие. 

3-6г. СЛЪНЧОГЛЕДИ. Естествено продължение на детското любопитство и любознателност.

Учителите са AMI водач и AMI асистенти, с международно-признати дипломи, които също са и магистри по Предучилищна педагогика. Те наблюдават работата и индивидуалните интереси на всяко дете, изготвят план за работата с него, предлагайки му нови предизвикателства с цел надграждане на познанията. Всекидневно в класната ни стая децата общуват с нейтив спийкър, като по този начин чрез социалния контакт те приемат, разбират и след време използват чуждия език.  

Паралелно с работата с Монтесори материали, децата работят по групи с учебните помагала, одобрени от Министерство на образованието и науката, следвайки Държавните образователни стандарти за съответната възраст. В учебната програма са заложени дейности по готварство, обща физическа подготовка, музика, изобразително изкуство. 

Обучението във възрастта от 3 до 6 г (дори до 7)  децата са в смесена група, което е предпоставка за ежедневни спонтанни ситуации на естествени и непринудени социални взаимоотношения и контакти. Те упражняват умения като галантност, вежливост и търпение, както и развиват способности за разрешаване на всякакви казуси. По-малките деца да учат от по-големите, а те от своя страна да трупат увереност и самочувствие, учейки по-малките от тях. 
Материалите в класната стая са систематизирани в следните области: Практически живот, Сензорика (вкл. музика), Език, Математика, Околен свят, Изкуства.
За пълноценното и всестранно развитие на децата допринасят и нашите външни специалисти по йога, музика, айкидо, народни танци, логопед, психолог.
В продължение на учебната ни програма, всеки месец децата излизат на тематична екскурзия с цел учене чрез преживяване и планиране.
В ежедневните наблюдения над децата, нашите учители водят записки за техните индивидуални интереси и развитие, помагайки на родителите да открият определен талант на детето и да го насочат в по-нататъшно развитие.

Резултатът - Естествено заети и концентрирани деца, които полагат усилия, редуват активности и са приспособими към нови условия и общности.

Обратна връзка: И двете класни стаи използваме онлайн Монтесори система за наблюдение и обратна връзка към родителите Transparent Classroom,  в която родителите имат възможност да виждат снимки от работата на детето, както и в края на всеки месец да прочетат обобщение за физическото, емоционално, социално и интелектуално развитие на детето.